30 listopada 2020 r. zakończyły się prace związane z montażem trzech zbiorników na wody opadowe o pojemności 10m³ w obrębie istniejącego budynku gminnego przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu, wybudowane w celu nawadniania terenów zielonych. Zbiorniki wyposażone są w awaryjny system odprowadzania nadmiaru wody w przypadku przepełnienia zbiorników oraz zasilanie energetyczne dla systemu nawadniającego w postaci zraszaczy wynurzalnych. Nadmiar wody ze zbiorników zostanie odprowadzony do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka”. Dzięki wsparciu w ramach programu powstał system magazynowania wody i rozprowadzania jej po okolicznych terenach zielonych na terenie rewitalizacji w Rawiczu.

Samorządowy program „Deszczówka” to inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który wprowadza możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji związanej z gromadzeniem wody deszczowej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 69 730,43 zł, w tym dofinansowanie 46 660,30 zł. Wykonawcą robót była firma „Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala” z Sobiałkowa.

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_program-deszczowka