Gmina Rawicz sprzedaje atrakcyjnie położoną nieruchomość składającą się z dwóch działek z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. Przetarg odbędzie się 23 grudnia w rawickim urzędzie. Grunt o powierzchni 0,69 ha znajduje się przy ulicy Kmicica w Rawiczu. Cena minimalna wynosi 1 mln 297 tys. zł.

Działki znajdują się na obszarze, dla którego nie ma planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną. Wadium można wpłacać do 18 grudnia br. – To kolejny teren, który chcemy uwolnić pod budownictwo wielorodzinne. W mojej ocenie to niezwykle atrakcyjna lokalizacja i liczę na duże zainteresowanie w przetargu – mówi burmistrz Grzegorz Kubik.

Szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.rawicz.pl/artykul/786/8661/przetarg-rawicz-ul-kmicica