Jak informuje Główny Urząd Statystyczny od poniedziałku 09.11.2020 skrócono czas na wypełnienie samospisu. Od tego dnia respondent będzie miał 5 dni na dokończenie wypełniania formularza i wysłanie (od daty pierwszego skutecznego zalogowania).


Termin 14 dni od pierwszego logowania przestanie już obowiązywać. Podobna informacja została również zamieszczona na stronie: spisrolny.gov.pl oraz na stronie logowania do formularza.