Uprzejmie informuję o realizacji przez: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k, CTS Sp. z o.o., KDKiNFO Sp. z o.o.– projektów tzw. antycovidowych, w ramach środków pozyskanych z PARP.

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?
Walka z negatywnymi skutkami koronawirusa w wybranych sektorach.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ W RAMACH PROJEKTU?
Dofinasowanie usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) w obszarach tematycznych zgodnych z nadzwyczajnymi rekomendacjami ogłoszonymi w ramach zadania COVID 19 przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w wybranych sektorach

JAKI JEST SPODZIEWANY EFEKT?
Podniesienie kompetencji przedsiębiorców/pracowników i zwiększenie ich zdolności adaptacyjnych w zakresie walki z negatywnymi skutkami koronawirusa w sektorze.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Wysokość dofinansowania? Ścieżka udzielania wsparcia? Jakie są etapy? Wszystkie informacje zostały dokładnie zobrazowane TUTAJ!

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA – dostępna pod linkami:

  • Sektor handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji – [LINK]
  • Sektor IT – [LINK]
  • Sektor komunikacji marketingowej – [LINK]
  • Sektor żywności wysokiej jakości – [LINK]

Źródło: CTS