MGŁA – województwo wielkopolskie, od godz 22:00 9 listopada do godz. 08:00 10 listopada, widzialność 100 m.