Zgodnie z informacją uzyskaną od PKP dnia 8 listopada br. zostało oddane do użytkowania przejście podziemne wraz z windami. Równolegle z przejściem podziemnym ponownie oddany został do użytkowania peron nr 1.

PKP informuje jednocześnie, że w momencie oddania do użytkowania przejścia podziemnego między peronami nr 1 i 2 likwidacji ulegnie dotychczasowe tymczasowe przejście w poziomie szyn stanowiące łącznik komunikacyjny między Rawiczem a Masłowem. Jednocześnie do czasu oddania do użytkowania części drogowej wiaduktu kolejowego nad ul. Piłsudskiego (ruch pieszy pod obiektem) dostęp do stacji kolejowej od strony Masłowa będzie zapewniony tymczasowym dojściem w poziomie szyn na wysokości nowego przejścia podziemnego (zejście od strony peronu nr 2).