Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje projekt Gminy Rawicz “Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca”, złożony do konkursu “Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.

Szacowana wartość zadania to około 63 000 zł, w tym dofinansowanie: 26 000 zł. Reszta środków będzie pochodziła z Funduszu Sołeckiego i gminnego budżetu. Zadanie obejmuje: remont podłogi w sali głównej świetlicy i położenie paneli, malowanie ścian, montaż monitoringu wizyjnego oraz zakup wyposażenia do kuchni: warnika, trzech rondli, stołu stalowego z półką oraz drugiego stołu ze zlewem. Mieszkańcy w ramach pracy własnej wykonają prace przygotowawcze oraz sprzątanie po przeprowadzonych pracach remontowych. Prace zostaną wykonane do jesieni 2020 roku.