Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim Gmina Rawicz stała się beneficjentem kolejnych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Gościnna Wielkopolska” w Pępowie. Projekt: “Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta i Załęcze, gmina Rawicz” umożliwi wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy około 9,9 kWp każda na jeden obiekt wraz z okablowaniem oraz podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej.

Wykonanie tej inwestycji, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, ma się zakończyć jeszcze w 2020 roku. Szacowana wartość zadania to około 200 000 zł. Przyznane dofinansowanie to 95 258,00 zł.