Dnia 02.02.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie”.

Dofinansowanie w wysokości 863.600,00 zł zostało udzielone ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, przy kosztach całkowitych 2.124.563,00 zł oraz wydatkach kwalifikowalnych w wysokości 1.727.287,00 zł.

W ramach podpisanej umowy przewiduje się przebudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie o wymiarach pola do gry 24 x44m, polegającą na wzmocnieniu konstrukcji ryglowej oraz budowę nowego boiska sportowego do gry m.in. w piłkę nożną i inne gry zespołowe o nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem korkowym, o wymiarach 80,00 x 42,00 m przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

logotypy logo dofinansowanie projekt

ministerstwo sportu i turystyki logo