Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. : informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Słupia Kapitulna, że w związku z awarią na sieci wodociągowej spowodowaną przez firmę zewnętrzną budującą gazociąg w dniu 5 marca br. do godz. ok. 17:00, nastąpi przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.
W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.