Planujesz powołać przedsiębiorstwo społeczne (lub już je prowadzisz) i chcesz zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (np. bezrobotne, 60+, z niepełnosprawnością)? Skontaktuj się z Leszczyńskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), który wesprze Cię w tym pomyśle.

OWES dysponuje środkami na utworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w już działających lub nowo powołanych organizacjach społecznych (m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych, spółkach non profit) z terenu subregionu leszczyńskiego. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie maksymalnie dziesięciu miejsc pracy.

Projekt LOWES prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum PISOP z Leszna, które od 24 lat wspiera organizacje pozarządowe. O kwotach wsparcia i szczegółach przeczytasz w dołączonej publikacji TUTAJ: https://pisop.org.pl/pliki/61606043b6ff81b505eac392fa22744747552/leszczynski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-2024.pdf

Link do strony internetowej: https://pisop.org.pl/leszczynski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-poznaj-nasze-dzialania-43784

 

owes leszno plakat ośrodek wsparcia ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Centrum PISOP:

Słowiańska 59, 64-100 Leszno

telefon: 534 202 744

e-mail: pisop@pisop.org.pl