Kolejny raz Muzeum Ziemi Rawickiej ze współorganizatorami zaprasza mieszkańców Gminy Rawicz do udziału w konkursie „Rawicka Palma Wielkanocna”. Poprzez uczestnictwo w konkursie promujemy regionalne tradycje wielkopostne oraz wartości wspólnego aktywnego świętowania.
Zadanie uczestników – osób indywidualnych, członków stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, reprezentacji sołectw, grup szkolnych lub nieformalnych – polega na wykonaniu ozdobnych, kolorowych palm wielkanocnych: małych palemek (I kategoria) lub dużych palm powyżej 1,5 m długości (II kategoria). Wszystkie prace spełniające kryteria regulaminowe (regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Muzeum) zostaną ocenione przez komisję, a następnie zaprezentowane na wystawie czynnej w ratuszu w terminie 21 – 31 marca. Najwyżej zostaną ocenione palmy wykonane samodzielnie, estetycznie, wyłącznie z naturalnych, ekologicznych materiałów, zawierające w zdobnictwie nawiązania do lokalnej tradycji. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe podczas Rawickiego Jarmarku Wielkanocnego. Prace konkursowe należy dostarczać do Muzeum (Rynek 1, ratusz) w terminie do 18 marca br. Każda palma musi być oznakowana metryczką z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców oraz kontakt.
Załączniki:
konkurs palma wielkanocna 2024