Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych w miesiącu lutym 2024 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz sołtysi (w sołectwach) będą doręczać na terenie gminy decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym na rok podatkowy 2024.
UWAGA!
Pracownicy posiadający identyfikator będą jedynie doręczać decyzje, prosząc o potwierdzenie ich odbioru. Nie mogą i nie będą pobierać żadnych pieniędzy.