W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego w gminie Rawicz. Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

Nabór wniosków trwa od 15 maja do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, a sprzedaż dokonywana będzie wg kolejności zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Gminy Rawicz (numer rachunku: 96 1020 2212 0000 5702 0459 2657) do wyczerpania zapasów węgla na składach (około 101 ton węgla w asortymencie: orzech; groszek).

Do 30 czerwca obowiązuje cena promocyjna zakupu węgla – 1 700 zł za 1 tonę.

Od 1 lipca obowiązuje cena – 1 900,00 zł za 1 tonę węgla.

Decyduje data zaksięgowania wpłaty na konto Gminy Rawicz.

Ważne:

Dla uprawnionych mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych (bez limitu).

Z zakupu węgla mogą skorzystać również osoby uprawnione do zakupu spoza terenu gminy Rawicz.  Warunkiem jest posiadanie zaświadczenia o uprawnieniu do otrzymania dodatku węglowego wydanego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta – organ właściwy ze względu zamieszkania.

Procedura:

Zainteresowani zakupem węgla są zobowiązani do złożenia nowego wniosku – nowy wzór wniosku, formularz załączony poniżej oraz w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, od poniedziałku do piątku w godzinach:

– poniedziałki 7:00 – 17:00,

– wtorki 7:00 – 15:00,

– środy 7:00 – 16:00,

– czwartki 7:00 – 15:00,

– piątki 7:00 – 15:00.

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP na adres: /umgrawicz/SkrytkaESP.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wniosek on-line, udostępniony na stronie gov.pl, nie zawiera podstawowych informacji dot. wnioskowanej ilości oraz frakcji węgla. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością jego uzupełnienia. Dlatego zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Po złożeniu wniosku następuje:

  1. Weryfikacja złożonego wniosku.
  2. Kontakt pracownika urzędu z zainteresowanym kupnem węgla – podanie szczegółów transakcji.
  3. Dokonanie opłaty należności:

– od 15 maja do 30 czerwca – 1 700 za 1 tonę

– od 1 lipca do 31 lipca – 1 900,00 zł za 1 tonę

Wpłaty należy dokonywać:

  • przelewem na rachunek bankowy:

Gminy Rawicz
PKO Bank Polski S.A.
Numer rachunku: 96 1020 2212 0000 5702 0459 2657.
Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko – numer zamówienia”

lub

  • gotówką (bez prowizji) w banku PKO Bank Polski S.A przy ul. 3 Maja 6/i 8, 63-900 Rawicz,
  • płatność za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (naliczana prowizja za usługę – nie wchodzi w cenę węgla),

PKO Bank Polski S.A.
Numer rachunku: 96 1020 2212 0000 5702 0459 2657.
Tytuł: „Imię i nazwisko – numer zamówienia”

  1. Po wpłynięciu płatności na konto Gminy Rawicz – ponowny kontakt pracownika urzędu
    z zainteresowanym kupnem węgla – podanie dalszych szczegółów dot. odbioru węgla ze składu.

Jeden transport węgla do posesji w tonażu do 3t w okresie od 15 maja do 31 lipca  jest darmowy.

Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać pod numerem telefonu 571 670 297 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: umg@rawicz.eu o temacie: Sprzedaż końcowa węgla.

Zachęcamy do zakupu!

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek – wersja do edycji

Wniosek – wersja pdf

Więcej na temat sprzedaży węgla w gminie Rawicz (artykuły archiwalne):
– https://rawicz.pl/urzad-i-samorzad/dystrybucja-wegla-w-gminie-rawicz/
– https://rawicz.pl/2022/10/zakup-wegla-w-gminie-rawicz/  SPRAWDŹ CERTYFIKATY
– https://rawicz.pl/2022/12/rozpoczecie-przyjmowania-wnioskow-na-preferencyjny-zakup-wegla-dla-gospodarstw-domowych-na-rok-2023/