Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach obsługi interesantów w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, tj.:
– poniedziałki 8:00 – 17:00,
– wtorki 8:00 – 14:00,
– środy 8:00 – 16:00,
– czwartki 8:00 – 14:00,
– piątki 8:00 – 14:00.

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek, orzech) można będzie nabyć w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Gmina może sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca zakupu do domu kupującego.

Warunkiem zakupu węgla jest złożenie wniosku do Burmistrza Gminy Rawicz i jego pozytywna weryfikacja.

Płatność za węgiel należy dokonać po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku i potwierdzeniu możliwości odbioru węgla – przelewem na rachunek bankowy Gminy Rawicz: 96 1020 2212 0000 5702 0459 2657.

Formularz wniosku jest dołączony poniżej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej EPUAP na adres: /umgrawicz/SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Informujemy, że osoby, które złożą wniosek na zakup węgla po preferencyjnych cenach do 18 listopada br. (do końca dnia), zostaną uwzględnione przy pierwszym zamówieniu na węgiel i będą obsługiwane przy jego dostawach według kolejności składanych wniosków.
Wnioski złożone po 18 listopada br. będą sumowane do następnych zamówień na dostawy węgla i obsługiwane w dalszej kolejności. Dla tych wniosków nie gwarantujemy zapewnienia dostaw. Od 10.11.2022 przyjmujemy wnioski w UMGR do godz. 18.00.

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 571 670 297.