Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Sierakowo przy ul.: Cechowej, Spółdzielczej, Rzemieślniczej, Leśnej i Czeladniczej, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 21.02.2023 w godz. od 10:00 do 13:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody.

W związku z powyższym może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.