W wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Rawickiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w kadencji 2023-2025 stowarzyszenia zgłosiły 5 swoich kandydatów. Spośród nich do Rady zostanie wybranych 4 kandydatów. Burmistrz Gminy Rawicz zarządził wybory w terminie 10-13 stycznia 2023 roku. Głosowanie odbywa się poprzez dostarczenie podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowanie stowarzyszenia, karty do głosowania na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 – Biuro Obsługi Klienta, osobiście, pocztą lub w postaci skanu na adres mailowy: promocja@rawicz.eu. W przypadku przesłania karty pocztą decyduje data jej wpływu do Urzędu.

Uprawnionymi do głosowania są organizacje mające siedzibę w gminie Rawicz, a także organizacje stale działające na terenie gminy Rawicz.

Lista kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

1. Adriana Miara – Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl.
2. Wiesława Pospiech – Rawickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Szansa”.
3. Jarosław Samuła – Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz.
4. Jan Krzysztof Osiński – Oddział PTTK Rawicz.
5. Michał Umławski – Fundacja Dudziarz.eu.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2023-2025 oraz o zmianie zarządzenia