Ustawa o dodatku węglowym podpisana. 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Do 30 listopada wniosek o dodatek można składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub elektronicznie. 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej w 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 4a bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w każdym dniu tygodnia od godz. 8:00 do 14:00, a w środy do godz. 17:00. Będzie to można zrobić także drogą elektroniczną.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169201.pdf

Wniosek o dodatek węglowy 

Klauzula informacyjna RODO

Poradnik_dodatek_węglowy