W ramach etapu II budowy bezpiecznych przejść dla pieszych w Rawiczu wykonano następujące przejścia w ciągu ul. Bohaterów Westerplatte:
1. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Kosynierów Gdyńskich przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte w Rawiczu” – koszt całkowity 198.342,90 zł w tym dofinansowanie 124.341,03 zł
2. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą w Rawiczu” – koszt całkowity 172.599,92 zł w tym dofinansowanie 101.741,89 zł
3. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego w Rawiczu” – koszt całkowity 270.877,33 zł w tym dofinansowanie 194.397,24 zł
W ramach zadania wykonano prace budowlane związane z przebudową nawierzchni, chodników, budową oświetlenia i wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem aktywnym.
Wykonawcą robót budowlanych była firma Kamieniarstwo „Granitlux” Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza.
Koszt całkowity wszystkich przejść wyniósł 641.820,15 zł.
Przejścia dla pieszych zostały sfinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim.