Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 25.10.2022 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz. W wyznaczonym terminie wpłynęło 19 zgłoszeń.

Okręgi wyborcze:

 • okręg nr 1 obejmuje Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rawiczu – 1 kandydat,
 • okręg nr 2 obejmuje Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu – 1 kandydatka,
 • okręg nr 3 obejmuje Szkołę Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu – 1 kandydatka,
 • okręg nr 4 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu – 2 kandydatki,
 • okręg nr 5 obejmuje Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie – 3 kandydatów,
 • okręg nr 6 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 1 kandydatka,
 • okręg nr 7 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi – 1 kandydat,
 • okręg nr 8 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej – 3 kandydatów,
 • okręg nr 9 obejmuje Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu – brak kandydatów,
 • okręg nr 10 obejmuje Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu – 4 kandydatów,
 • okręg nr 11 obejmuje I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu – 2 kandydatów.

Lista kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz w poszczególnych obwodach głosowania:

1) Broda Kamil – okręg nr 8 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej.
2) Grześkowiak Amelia – okręg nr 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu.
3) Kaczmarek Amelia Magdalena – okręg nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu.
4) Kędzierski Hubert– okręg nr 1 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu.
5) Kolibabka Piotr – okręg nr 8 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej.
6) Krzyżosiak Katarzyna – okręg nr 5 – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie.
7) Lorek Łukasz – okręg nr 5 – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie.
8) Maćkowiak Kewin Sebastian – okręg nr 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi.
9) Matuszczak Kamil – okręg nr 8 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej.
10) Pawlaczyk Aleksandra – okręg nr 10 – Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.
11) Pudys Olga – okręg nr 10 – Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.
12) Ratajczyk Olga Maria – okręg nr 6 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie.
13) Sierpowska Marta – okręg nr 10 – Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.
14) Stolaś Julia – okręg nr 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu.
15) Strugała Amelia – okręg nr 11 – I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu.
16) Zuzanna Sura – okręg nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu.
17) Szybaj Adam – okręg nr 11 – I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu.
18) Trzcieliński Kacper – okręg nr 5 – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie.
19) Wolak Adrian Grzegorz– okręg nr 10 – Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Podstawa prawna: §37 ust. 9 i 10 statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.

Tutaj można zapoznać się z opisami wszystkich kandydatur wraz ze zdjęciami. 

W tym miejscu można przeczytać wszystko o Młodzieżowej Radzie Gminy Rawicz.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory odbędą się 09.11.2022 r. w formule on-line w godz. 8.00-24.00. Do obsadzenia jest 17 mandatów. Wybory są ważne, jeżeli w ich wyniku zostanie obsadzonych nie mniej niż 2/3 liczby mandatów (11 mandatów). Wyniki wyborów będą znane 10.11.2022 r.

Regulamin głosownia