Informujemy, że 1 listopada w rejonie cmentarza w Rawiczu wprowadza się zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

  • Ruch na ul. Żwirowej, na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Ryblewskiej – Cichońskiej, będzie odbywał się w jednym kierunku, z możliwością postoju pojazdów po jednej stronie jezdni. Na pozostałym odcinku ul. Żwirowej ruch będzie odbywał się w obu kierunkach.
  • Na ul. Spokojnej, od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do ul. Podmiejskiej, ruch będzie odbywał się bez zmian, w obu kierunkach.
  • Na odcinku ul. Spokojnej (dojazd do pływalni OSiR) aż do skrzyżowania z ul. Broniewskiego ruch będzie odbywał się w jednym kierunku, umożliwiając postój pojazdów po jednej stronie.


Dostępne parkingi w rejonie cmentarza:
– przy cmentarzu w ul. Żwirowej,
– przy cmentarzu w ul. Podmiejskiej,
– przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz,
– przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
– przy krytej pływalni OSiR,
– przy firmie Rawibox S.A. w ul. Podmiejskiej,
– przy ul. Spokojnej,
– przy ul. Dworcowej,
– przy alei Spacerowej.

Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od godziny 18:00 dnia 31 października do 2 listopada do godziny 08:00.

Jednocześnie informujemy, iż 1 listopada linia autobusowa nr 1 Rawicz – Sarnowa będzie kursowała zgodnie z obecnym rozkładem jazdy w wybranych godzinach.


Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Sarnowie

W trakcie obchodów 1 listopada w rejonie cmentarza w Sarnowie wprowadza się zmiany w istniejącej organizacji ruchu, tak jak w latach ubiegłych.

Na ul. Nowowiejskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku cmentarza, od skrzyżowania z ul. ks. E. Spychalskiego do skrzyżowania z ul. 700–lecia. Natomiast w ul. 700-lecia, w rejonie cmentarza, wprowadza się zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni.

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie od godziny 18:00 dnia 31 października do 2 listopada do godziny 08:00.

ZAŁĄCZNIKI: