Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z dnia 06.09.2022 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta, Czarny Las (nr 1-10B).

Przeprowadzone badania kontrolne wykazały, że jakość wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności, manganu i żelaza.
Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku i zapachu, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).
Aktualnie trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody, zgodnej z obowiązującymi wymaganiami.
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.

Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.