W imieniu Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, które odbędą się 6 września w godzinach 15:00-18:00 w Szkole Podstawowej w Sierakowie.

Budowa strategii będzie ukierunkowana na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, między innymi: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji projektów. W trakcie spotkań dokonana zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także wytyczone zostaną cele strategii, w tym wymierne cele końcowe, dotyczące rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.