Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Jest to ustawowy obowiązek każdego właściciela nieruchomości.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., a właściciel nie zgłosił tego faktu w ustawowym terminie do 30 czerwca 2022 r., to nadal na właścicielu ciąży ten obowiązek.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

ZAŁĄCZNIKI:
Ulotka – część I
Ulotka – część II
Deklaracja A – budynki mieszkalne
Deklaracja B – budynki niemieszkalne