Centrum Usług Społecznych zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w ramach Konsultacji Społecznych Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.