Program realizowany będzie od lipca do grudnia 2022 r. przez Gminę Rawicz we współpracy z firmą Sidly – polskim producentem systemu i opasek telemedycznych, a finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Seniorzy (powyżej 65. roku życia) biorący udział w programie otrzymają tzw. „opaskę bezpieczeństwa”  wraz z dostępem do usługi teleopieki.

Oficjalne przekazanie opasek bezpieczeństwa dla zakwalifikowanych do programu uczestników odbędzie się 22 lipca 2022 roku w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu  (o godz. 10:00 , ul. Grota Roweckiego 9). Podczas uroczystości przedstawiciel firmy Sidly przeprowadzi szkolenie dla uczestników programu na temat zasad właściwego użytkowania urządzenia.

Bransoletki wyposażone w kartę SIM pełnią szereg funkcji: przycisku bezpieczeństwa SOS,  detektora  upadku, czujnika zdjęcia opaski, lokalizacji GPS,  funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) oraz możliwości łączności z rodziną (opiekunem). Urządzenia są wodoszczelne i przez cały okres użytkowania posiadają gwarancję i wsparcie techniczne producenta.  

Firma Sidly  dysponuje własnym telecentrum, gdzie w trybie 24h/7dni dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni. Mobilna bransoletka z wmontowanym przyciskiem bezpieczeństwa, którą należy mieć stale przy sobie, wysyła sygnał do centrum monitoringu o lokalizacji użytkownika, daje możliwość zawiadomienia bliskiej osoby lub wezwania specjalistycznej pomocy, dzięki dodatkowej funkcji reaguje na nagły upadek automatycznie wysyłając sygnał alarmowy. Naciśnięcie guzika spowoduje połączenie się kwalifikowanego ratownika medycznego, którego zadaniem będzie ocena sytuacji i odpowiednia reakcja pomocowa, np. wezwanie członka rodziny lub sąsiada posiadającego klucz do mieszkania, wezwanie służb medycznych i udzielenie im kompleksowych informacji o seniorze na podstawie danych zawartych w Karcie Pacjenta.