Gmina Rawicz otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach kontynuacji programu Poznaj Polskę. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/472 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Wysokość dotacji przekazanej na realizację zadania wynosi 33 205,60 zł, co stanowi nie więcej niż 80 % kosztów zadania. Pozostałe koszty zadania stanowi wkład własny w postaci wpłat rodziców. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 41 509,00 zł.
Realizacja zadania polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku szkolnego 2021/2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, na podstawie złożonych wniosków, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
Obowiązujące w 2022 r. obszary, ustanowione komunikatem Ministra Edukacji i Nauki to: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stwarza uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.
W ramach planowanej wycieczki uczniowie będą zwiedzać:
– co najmniej dwa punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
– co najmniej cztery punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
– co najmniej sześć punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

Szkoły, które otrzymały dofinasowanie:
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu, na organizację dwóch wycieczek jednodniowych,
– Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Rawiczu – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu, na organizację trzech wycieczek jednodniowych,
– Zespół Szkolno Przedszkolny w Masłowie – Szkoła Podstawowa w Masłowie, na organizację wycieczki trzydniowej.

Wycieczki zgodnie z podpisanym porozumieniem odbędą się do 24 czerwca 2022 r.