W wymaganym terminie do 31 grudnia 2022 roku wpłynęło 39 ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawicz w 2022 roku. Prezentujemy zestawienie wszystkich ofert wraz z wartością proponowanych zadań i wnioskowaną dotacją. Zarówno nazwy zadań, jak i informacje o wnioskodawcach zostały wygenerowane z systemu generatora e-NGO w oryginalnym brzmieniu.

Obecnie trwa ocena formalna ofert. Zakończenie procedury i ostateczna decyzja w sprawie przyznania środków nastąpi do końca stycznia.

Zestawienie złożonych ofert w I edycji konkursu 2022