Wykonawca robót firma NODO Sp. z o.o. informuje, że od 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) nastąpi zmiana organizacji ruchu. Nie będzie możliwości skrętu z ul. Wały Dąbrowskiego w ul. Westerplatte oraz wyjazdu z ul. Westerplatte w ul. Wały Dąbrowskiego. Zmiany spowodowane są przebudową ciągu dróg gminnych ulic: Wały Powstańców Wielkopolskich i Wały Dąbrowskiego.

Zamknięcie ma na celu dokończenie przebudowy chodników w ul. Wały Dąbrowskiego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Westerplatte. Utrudnienia potrwają około 7 dni.

Jednocześnie informujemy o zmianie trasy linii autobusowej nr 1A, 2 i 3, zgodnie z załączoną mapą objazdu autobusu.

Załączniki:

Trasa linii nr 1 Rawicz-Sarnowa

Trasa linii nr 2 Rawicz-Wydawy

Trasa linii nr 3 Rawicz-Dębno Polskie

Schemat zamknięcia ulicy Westerplatte