125 Batalion Lekkiej Piechoty informuje, że na terenie gminy Rawicz zostaną przeprowadzone szkolenia rotacyjne żołnierzy TSW. Szkolenia odbędą się od 4 do 5 grudnia 2021 r.

W szkoleniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej weźmie udział ośmiu żołnierzy, ubranych w cywilne ubrania oraz wyposażonych w broń etatową. Podczas szkolenia zostaną wykorzystywane środki pozoracji pola walki (ślepa amunicja) w wyznaczonych rejonach działania, tj. stacja transformatorowa w Załęczu i stacja uzdatniania wody przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu. Kolejnymi miejscami, w których zostaną przeprowadzone szkolenia bez środków pozoracji pola walki (ślepa amunicja) są: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie, ul. Przyjmy-Przyjemskiego oraz okolice Dworca PKP przy ul. Dworcowej w Rawiczu.

Organizatorzy podkreślają, że w trakcie szkolenia nie wystąpią żadne utrudnienia oraz zagrożenia życia i zdrowia dla lokalnej społeczności. Szkolenia zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu oraz z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Załączniki:

Informacja
Mapa 1
Mapa 2