Gmina Rawicz w ramach dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 17 325,00 zł zakupiła i posadziła 55 sztuk sadzonek drzew miododajnych – klon pospolity columnare wraz z palikami.

Pomoc finansowa przekazana Gminie Rawicz została przeznaczona na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Dostawcą sadzonek była Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z Grądzika. Wartość zakupu wyniosła 20 570,00 zł. Drzewka zostały posadzone wzdłuż ul. Tysiąclecia w Rawiczu (działki obręb Rawicz/Szymanowo) pod koniec października przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych.