22 września zarządza się wybór sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dąbrówka. Zebranie wyborcze odbędzie się w środę – 22 września 2021 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowce nr 21.

Zarządzenie NR 845/2021