Zarząd Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że planuje wznowienie działalności edukacyjnej w roku akademickim 2021/2022. W związku z powyższym zaprasza słuchaczy do biura stowarzyszenia w celu zadeklarowania uczestnictwa zgodnie ze swoim wyborem w zajęciach w nowym semestrze.

Zapisy odbędą się w dniach od 6 do 16 września w godzinach pracy biura tj. poniedziałek, wtorek, środa w godz. 10-12 a w czwartek w godz. 14:00 -16:00.

Do udziału zapraszają również wszystkich chcących poszerzyć grono słuchaczy i uczestniczyć w zajęciach pogłębiając swoją wiedzę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Informacja o proponowanych zajęciach w poszczególnych sekcjach i klubach została umieszczona na stronie internetowej www.rutw.eu w komunikatach.

Szczegółowe informacje na temat zajęć uzyskacie państwo również w trakcie zapisów na nowy semestr.

Jednocześnie informujemy, że 23 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sierakowie odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Członków Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.