Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych już wkrótce wyłączona zostanie usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP.

W związku z pismem Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA z 22 lipca 2021 r. nr DSO-WEL-6190-2-31/2021 informujemy, że z dniem 19 lipca br., stosownie do treści art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000), wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.

Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12. roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego