Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn.“Deszczówka“.

Kwota dofinansowania wynosi 50 tys zł. W ramach zadania zamontowane zostaną cztery zbiorniki na wody opadowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu. Pojemność każdego ze zbiorników wynosi 10m3. System będzie zbierał wody opadowe z zadaszenia nad boiskiem Orlik. Woda wykorzystana zostanie do podlewania terenów zielonych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w najbliższych miesiącach.