W ramach wspólnej realizacji projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”  Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o.o. informuje, że od dnia 24 maja 2021 roku rozpoczyna prace związane z przebudową odcinka ulicy 17 Stycznia w Rawiczu.

Prace będą prowadzone na ETAPIE 1 w ul. 17 Stycznia od skrzyżowania z ul. Wały Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z ul. Głowackiego. W związku z pracami wyłączona dla ruchu kołowego będzie jezdnia oraz chodnik po stronie Zakładu Karnego dla ruchu pieszego.

Prace obejmą wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.

Schemat ścieżki ul.17 Stycznia