Ze względu na gwałtowny wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania (coraz częściej można je spotkać w parkach, ogródkach, a nawet w piwnicach) bardzo ważna jest edukacja społeczeństw w tym temacie.

Celem projektu edukacyjnego „Mały kleszcz – duży problem”, realizowanego na terenie woj. wielkopolskiego od 2018 roku, jest wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa na temat kleszczy, związanych nimi zagrożeń oraz profilaktyki chorób odkleszczowych. Dotychczas pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu woj. wielkopolskiego w ramach realizacji ww. Projektu przeprowadzili liczne szkolenia i pogadanki skierowane głównie do harcerzy, seniorów, grzybiarzy, działkowców, kierowników i opiekunów dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku letniego oraz koordynatorów edukacji zdrowotnej i pielęgniarek środowiska szkolnego.

Pamiętajmy, że wypoczynek na świeżym powietrzu w parkach i lasach oraz noszenie lżejszego ubioru zwiększają ryzyko ugryzienia przez kleszcze. Kleszcze rozpoczynają swoją aktywność sezonową, gdy temperatury w ciągu doby przekroczą 5-7°C i jest wilgotno. Ich aktywność jest największa w godzinach porannych i wieczornych, a kończy się z chwilą obniżenia średniej temperatury powietrza poniżej 5-7°C co zazwyczaj w Polsce przypada w październiku i listopadzie. Te niepozorne pajęczaki to w rzeczywistości niebezpieczne pasożyty, które mogą wywoływać poważne choroby.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o prawidłowym postępowaniu w przypadku ukąszenia przez kleszcza oraz zbiór porad.