Generalny Wykonawca robót Spółka TORPOL S.A. zawiadamia o terminach zamknięcia przejazdów drogowo – kolejowych:

  • w m. Kąty (km 60.209) od 19.04.2021 r. od godz. 00:30 do 19.04.2021 r. do godz. 7:00
  • w ul. Fiołkowej w Rawiczu (km 61.952) od 18.04.2021 r. od godz. 17:00 do 19.04.2021 r. do godz. 0:30
  • w m. Żylice (km 66.359) i w m. Izbice (km 69.128) od 18.04.2021 r. do 19.04.2021 r.

Trasy objazdów:
ORIENTACJA ZAMKNIECIE – FIOŁKOWA
ORIENTACJA ZAMKNIECIE – KĄTY