Szukamy organizacji pozarządowej zainteresowanej wzięciem udziału w projekcie, a także mieszkańca, który jest gotowy stać się Rzecznikiem spraw obywatelskich w mieście lub gminie Rawicz.

Pracując w samorządzie zawsze chcemy być partnerem do współpracy. Dlatego przed nami wyzwanie projektowe zwane WARNiK. Jest to skrót od Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa NGO i Kooperacji, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Centrum PISOP. Partnerem w projekcie jest norweska firma Newschool.

Założeniem projektowym jest wypracowanie w gminie nowych rozwiązań, np. wprowadzenia konkursów dla organizacji pozarządowych w nowych obszarach, wypracowanie innowacyjnych form wsparcia dla seniorów, dzieci, czy osób potrzebujących, stworzenia miejsca aktywności lokalnej, zastosowanie zamówień społecznie odpowiedzialnych. Rozwiązania wypracowywane będą wspólnie przez urząd i organizacje pozarządowe w oparciu i z udziałem zainteresowanych mieszkańców.

Jako samorząd jesteśmy otwarci na dialog i kooperację, z całą pewnością będzie dużo wiedzy i nauki a także inspiracji z innych gmin, ponieważ w projekcie może wziąć udział tylko 12 miast/gmin/powiatów z całej Wielkopolski.

Szukamy organizacji pozarządowej zainteresowanej wzięciem udziału w projekcie, a także mieszkańca, który jest gotowy stać się Rzecznikiem spraw obywatelskich w mieście lub gminie Rawicz. Kogo szukamy ?

Osoby, która z powodu trudnych sytuacji życiowych nie mogła, albo nadal nie może angażować się w takim stopniu w życie społeczne, w jakim by oczekiwała. To mogą być:

 • osoby bezrobotne;
 • osoby niepełnosprawne;
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych;
 • rodzice, powracający do aktywności zawodowej lub społecznej bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego lub wychowawczego;
 • cudzoziemcy;
 • osoby dyskryminowane bezpośrednio lub pośrednio w zatrudnieniu (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie).

         Jeżeli widzisz, że jest obszar w Twoim najbliższym otoczeniu, którym samorząd powinien się zająć, nie czekaj tylko zainteresuj się projektem, a także rozważ swoje uczestnictwo. W tej chwili trwa rekrutacja. Projekt potrwa do 31 sierpnia 2022 r. W ramach projektu realizator przewidział szereg działań, które z pewnością pomogą w życiu społecznym, zawodowym, ale także prywatnym:

 • dwa dwudniowe wyjazdowe szkolenia, w których wezmą udział wszyscy reprezentanci danej gminy w zakresie: współpracy trójstronnej, formalnych i prawnych aspektów zlecania zadań, negocjacji;
 • dwa webinaria poświęcone tematom wzmacniającym uczestników, w zależności od potrzeb, np. w zakresie: technik autoprezentacji i zasad udanych wystąpień publicznych, form lobbowania/wywierania wpływu, itp.;
 • jednodniowa wizyta studyjna w wybranej gminie, stanowiąca przykład do naśladowania w zakresie zlecania zadań, usług czy budowania partnerstwa międzysektorowego;
 • doradztwo-coaching uwzględniające m.in.:
  1. analizę i konsultacje rocznego Programu Współpracy,
  2. analizę ogłaszanych konkursów/zapytań ofertowych i ich modyfikację w zależności od potrzeb,
  3. udział w spotkaniach i pomoc przy wprowadzeniu zmian formalnych;
 • promocję podejmowanych działań na obszarze Wielkopolski poprzez informacje na lokalnych portalach, w mediach tradycyjnych i społecznościowych;
 • konsultacje prawne przydatne np. do ogłoszenia konkursu w nowym obszarze lub wdrożenie zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Dodatkowo:

 • pieniądze na organizację lokalnego wydarzenia, np. w postaci lokalnych Targów NGO;
 • szkolenie dla organizacji pozarządowych w odpowiedzi na lokalne potrzeby np. pisanie projektów, pozyskiwania środków na działania, promocja działań, kwestie księgowe, itd.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 19 kwietnia pod adresem: mturski@rawicz.eu. Prosimy o krótką notatkę o sobie lub o organizacji, a także motywację do wzięcia udziału w projekcie.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela: Beata Grzegorzewska specjalistka ds. upowszechniania działań projektowych telefonicznie (601 673 944) lub mailowo (beata.grzegorzewska@pisop.org.pl).

Zaproszenie mieszkańców do projektu WARNiK