29 stypendiów w wysokościach od 100 zł do 500 zł miesięcznie, 3 nagrody rzeczowe o wartości 200 zł dla zawodników i 9 nagród finansowych dla trenerów w przedziale od 300 zł do 800 zł przyznał w tym roku Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik za osiągnięcia zawodników i trenerów uzyskane w 2020 roku. Łącznie na ten cel z budżetu Gminy Rawicz zostanie przekazana kwota 103 900 zł.

Gratulujemy zawodnikom i trenerom, którzy pomimo panujących ograniczeń i problemów zdołali osiągnąć wyniki pozwalające na uzyskanie stypendiów i nagród. Z przyczyn oczywistych ponownie nie możemy zorganizować Gali Stypendialnej.

Listę zawodników i ich osiągnięcia oraz listę trenerów prezentujemy na www.rawicz.pl w zakładce „Miasto i Gmina/sport”: https://rawicz.pl/miasto-i-gmina/sport/stypendia-sportowe/