W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej w 2021 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski na miesięczne podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Szkolenia odbywają się regularnie przez cały rok. O terminie i miejscu szkolenia decyduje kandydat. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba odbywająca służbę przygotowawczą przez okres szkolenia jest żywiona i zakwaterowana oraz otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i odprawę po zakończeniu szkolenia. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego.

Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie ul. Zamenhofa 32 lub poprzez platformę ePUAP. Szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie www.leszno.wku.wp.mil.pl w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod nr tel. 261677224.

Dokumenty jakie musisz nam dostarczyć:

  • wniosek (otrzymasz od nas na miejscu),
  • świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia,
  • dowód osobisty,
  • książeczka wojskowa.

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:

  • obywatelstwo polskie,
  • zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia „A”,
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
  • nie karalność za przestępstwa umyślne.

Załącznik z ogłoszeniem: TUTAJ