OBLODZENIE – województwo wielkopolskie (wszystkie powiaty); od godz. 19:00 17 lutego do godz. 08:00 18 lutego; temp. min. od – 2 st. C. do 1 st. C., przy gruncie do – 4 st. C., ślisko.