W związku z organizacją pracy mającą na celu zapewnienie łatwiejszego dostępu oraz uniknięcie gromadzenia się interesantów, przedłużone zostają godziny pracy w poniedziałki w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

W każdy poniedziałek Biuro Obsługi Klienta oraz Wydział Spraw Obywatelskich (w tym USC) pracują o godzinę dłużej, tj. do godziny 17:00.