Przedstawiamy zestawienie złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego. Łącznie zostało złożonych 36 propozycji działań.

Obecnie trwa weryfikacja formalna. Organizacje mogą spodziewać się zwrotu ofert do poprawy błędów formalnych lub uzupełnienia brakujących informacji i załączników. Po ocenie formalnej członkowie Komisji Oceniającej dokonają oceny merytorycznej.

Zestawienie ofert przed oceną formalną