„Podróże do krainy przyrody – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (Gmina Rawicz)” to projekt edukacji ekologicznej realizowany w okresie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 21.12.2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi.

Przedsięwzięcie to dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2020 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 43 109,91 zł, w tym 25 865,94 zł to dotacja WFOŚiGW w Poznaniu. 17 243,97 zł to środki własne Gminy Rawicz.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi została utworzona przyrodnicza ścieżka dydaktyczna pod nazwą „Podróże do krainy przyrody”. Ścieżka została usytuowana w mikroregionie kulturowym Hazy, na terenie przedszkola, które sąsiaduje z lasami Nadleśnictwa Piaski oraz sadami owocowymi. Montaż ścieżki zakończono w grudniu 2020 r.

 

Składają się na nią następujące elementy:

 • Gra plenerowa „Wrzutki – Jakie to drzewo?” – 1 szt.
 • Rzeźbiona pszczoła gigant – 1 szt.
 • Światowidy o tematyce „Rośliny miododajne” i „Energia drzew” – 2 szt.
 • Gra terenowa „Zgaduj zgadula – wiewiórka” – 1 szt.
 • Skocznia leśne rekordy – 1 szt.
 • Tablice edukacyjne „Co nam daje pszczoła?” i „Od nasionka do drzewa” + stelaże – 2 szt.
 • Labirynt wiedzy o tematyce „Z wizytą w ulu” – 1 szt.
 • Wiata z ławostołem drewnianym – „Laboratorium pod chmurką” – 1 szt.
 • Koszty dostawy elementów ścieżki – 1 szt.
 • Wyposażenie „Laboratorium pod chmurką” (lornetka podstawowa 8×21 mm – 10 szt., stacja pogody zewnętrzna – 1 szt., lupa 3X/7X,60 z pęsetą – 24 szt., mikroskop badawczy trójokularowy SP-LED bezprzewodowy 40X-1000X – 1 szt.) – razem 36 szt.
 • Rośliny (świerk srebrny, modrzew, czeremcha po 1 szt.) + nawóz – 5 szt.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na rolę pszczół w przyrodzie oraz popularyzację idei czynnej ochrony owadów zapylających w najbliższym otoczeniu. Dzięki przedsięwzięciu uczniowie poznają ogromne znaczenie pszczół w ekosystemie, ich wpływ na istnienie roślin owadopylnych oraz zapylanie rodzimych gatunków roślin. Poznają istotność pracy pszczół w leśnictwie, służącą zwiększeniu ilości zdrowych i płodnych nasion potrzebnych do odnowienia lasu, pożywienia dla ptaków i dzikich zwierząt oraz zwiększeniu urodzaju owoców leśnych. Uzyskają też wiedzę o znaczeniu pszczół dla zachowania bioróżnorodności i utrzymania równowagi w przyrodzie. Nabędą świadomość, czym grozi wyginięcie pszczół i jak można chronić te owady. Dla osiągnięcia ww. celów powstała terenowa infrastruktura edukacyjna w postaci dydaktycznej ścieżki przyrodniczej, służąca celom edukacyjnym i wykorzystywana w procesie dydaktycznym. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość poznać strukturę sadu, lasu i różnorodną rodzinę pszczołowatą bytującą w sąsiedztwie człowieka. Dzięki walorom dydaktycznym ścieżki uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia treści podstawy programowej, bezpośredniego obcowania z przyrodą, pogłębią swoją wiedzę i  świadomość ekologiczną oraz przyswoją treści dotyczące zdrowego stylu życia.

Na wiosnę przy ścieżce powstanie ogródek warzywno – kwiatowy oraz ścieżka zmysłów z naturalnych materiałów przyrody. Do realizacji przedsięwzięcia został wykorzystany także istniejący już ,,Tradycyjny sad’’, który powstał przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Rosną w nim grusze oraz krzewy miododajne (lawenda, borówki, szałwia i słonecznik). Ścieżka „Podróże do krainy przyrody” pozwoli uczniom na realizowanie treści edukacji ekologicznej w atrakcyjnych i dostosowanych do potrzeb dzieci warunkach.

Zrealizowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na środowisko, ponieważ umożliwi edukację przyrodniczą, realizację programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych, dzięki którym kształci się świadomość znaczenia przyrody w życiu człowieka i poczucie odpowiedzialności za jej stan.

Przedsięwzięcie „Podróże do krainy przyrody” jest kolejnym krokiem w obszarze edukacji ekologicznej. Dzięki niemu dla przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i całej społeczności Hazów powstał obszar edukacyjno – przyrodniczy z prawdziwego zdarzenia, który będzie w pełni służył rozwojowi wiedzy i postaw wobec środowiska, realizacji projektów badawczych oraz szerszych działań środowiskowych w lokalnej społeczności.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:
https://www.wfosgw.poznan.pl

logo WFOŚiGW Poznań