Zakończono drugi etap przebudowy drogi gminnej w Rawiczu na ul. Rolniczej obejmującej dwa odcinki biegnące od skrzyżowania z ul. Westerplatte do ul. Przyjemskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II”.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 933 585,95 zł, a przyznane dofinansowanie 560 151,57 zł. W drugim etapie przebudowy ulicy na pierwszym odcinku o długości 203 m od ul. Przyjemskiego do ul. Westerplatte zostały wybudowane nowe miejsca parkingowe pod kątem 60 st. po obu stronach jezdni i dwa przejścia dla pieszych, natomiast na drugim odcinku o długości 211 m od ul. Westerplatte do ul. Przyjemskiego powstała ścieżka dla rowerów z kostki betonowej, dwa przejścia dla pieszych i dla rowerzystów. Nawierzchnia jezdni została wykonana z betonu asfaltowego, a chodniki z kostki betonowej. Wykonawcą robót była firma GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza.