Z tarczy 6.0 mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą określoną działalność. Przy czym co do zasady liczy się wpis w rejestrze REGON na 30 września 2020 r. Kto przed tym terminem nie zadbał, aby był on aktualny – pomocy nie otrzyma. Na podstawie kodów PKD sprzedawcy sklepów internetowych od 1 stycznia 2021 r. będą mogli weryfikować np., czy umowa zakupu ma charakter zawodowy czy też nie. Zatem jeśli ktoś wpisał sobie dużą liczbę kodów na zapas, to rośnie ryzyko, że zakup deklarowany jako konsumencki będzie kwestionowany przez sprzedającego.

Do niedawna wielu przedsiębiorców nie przywiązywało wagi do tego, by kody PKD figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiadały zakresowi rzeczywiście wykonywanej działalności gospodarczej. Powszechną praktyką było np. wpisywanie nadmiarowej ich liczby – niejako na zapas, z myślą o przyszłej ewentualnej działalności.

O ile do niedawna wydawało się, że aktualizacja kodów nie ma specjalnego znaczenia, o tyle w ostatnich miesiącach przedsiębiorcy mogli się przekonać, że utrzymanie porządku w tej kwestii może być bardzo istotne. A konsekwencją zaniedbań może być nawet utrata szansy na uzyskanie dofinansowania.

Jak czytamy na gazetaprawna.pl, bałagan w danych rejestrowych może słono kosztować

  • O tym, jak ważna jest aktualizacja kodów, mogą przekonać się beneficjenci tarczy 6.0. Zgodnie z postanowieniem ustawodawcy pomoc (np. dodatkowe postojowe) uzależniona jest od tego, czy kod działalności wskazanej przez przedsiębiorcę jako dominująca w rejestrze REGON na 30 września 2020 r. figuruje na liście branż objętych wsparciem. I nawet jeśli przedsiębiorca faktycznie wykonuje działalność objętą wsparciem, ale figurujący w rejestrze wpis na 30 września jest nieaktualny i inny niż wymieniony w ustawie, to przedsiębiorca pomocy nie otrzyma.
  • Wcześniej wymóg prowadzenia działalności pod wybranymi kodami zastosowano wobec beneficjentów tarczy 5.0 (dla turystyki). Wówczas pod uwagę była jednak brana faktycznie wykonywana działalność na dzień składania wniosku o wsparcie.
  • Przy przyznawaniu dotacji na kapitał obrotowy (instrument wsparcia uruchomiony przez PARP) przedsiębiorcy podający kod PKD działalności inny niż figurujący w KRS czy CEIDG mogli spotkać się z odrzuceniem wniosku.
  • Również zbyt duża liczba kodów może sprawiać kłopoty. Na podstawie kodów PKD sprzedawcy sklepów internetowych od 1 stycznia 2021 r. będą mogli weryfikować np., czy umowa zakupu ma charakter zawodowy czy też nie. Zatem jeśli ktoś wpisał sobie dużą liczbę kodów na zapas, to rośnie ryzyko, że zakup deklarowany jako konsumencki będzie kwestionowany przez sprzedającego.

Pomocna przy nadawaniu kodów może być wyszukiwarka dostępna na stronie: www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. – Umożliwia ona wyszukanie kodów po wpisaniu określonych słów oraz sprawdzenie, jaki zakres aktywności mieści się w ramach danego kodu.

Jeżeli ktoś do tej pory nie uporządkował kodów, powinien to zrobić w najbliższym czasie. Jak zatem prawidłowo wybrać kody PKD, jak dokonać aktualizacji – odpowiedzi >> TUTAJ<<