Informacja z Attendorn:
Z inicjatywy Pana Karla Heinza Strunka z Rady Seniorów miasta hanzeatyckiego Attendorn podjęto wyzwanie o zaprojektowaniu świątecznych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych z polskiego miasta partnerskiego – Rawicza, z ciepłymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia oraz samodzielnie wykonaną, symboliczną gwiazdką. Kartki świąteczne, jak również pozdrowienia, łącznie ze sporządzonymi gwiazdami zostały zapakowane w świąteczne koperty przez panią Renatę Biecker-Klaas, pracownicę Domu Opieki St. Liborius. W akcji wzięło udział wielu mieszkańców domu, a także pracownicy, okazując w ten sposób solidarność z ich polskimi kolegami z zakresu opieki nad starszymi.
Karl Heinz Strunk oraz Ursula Wanecki z Rady Seniorów zadbali o to, aby te pozdrowienia przekazane zostały do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Jednocześnie Rada Seniorów miasta hanzeatyckiego Attendorn ma nadzieję, że ta inicjatywa da początek wymianie przyjacielskich listów, pogłębiając w ten sposób partnerstwo między miastami Attendorn i Rawiczem.
  
Na zdjęciu: Nina Fecker (Kierownictwo – Służba Socjalna Caritas-Centrum Attendorn), Karl Heinz Strunk z Rady Seniorów, Anneliese Wolf (Mieszkanka Domu Seniorów), Renate Bieker-Klass (Pracownica Dds. kontaktów z Polską), Marga Lippman (Mieszkanka Domu Seniorów), Walter Müller (Rada Seniorów).
Niezmiernie cieszy fakt, że niemalże w tym samym czasie MGOPS w Rawiczu nadał paczkę dla seniorów w Attendorn.
Piszemy o tym w grudniowym wydaniu „Gazety Rawickiej”:
Święta są doskonałą okazją do obdarowywania się prezentami. W tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Rawiczu pomyśleli również o znajomych zagranicą, przygotowując świąteczną paczkę dla seniorów z zaprzyjaźnionego miasta Attendorn. Bożonarodzeniowe upominki wykonane przez seniorów i terapeutów sprawią zapewne wiele radości i wzruszeń osobom przebywającym w Domu Opieki Liborius Heim w Attendorn.