Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy finansowej z dnia 20 października br. podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Gościnna Wielkopolska” w Pępowie na realizację projektu: “Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, Gmina Rawicz uzyskała dotację na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy około 9,8 kWp, każda na jeden obiekt wraz z okablowaniem oraz podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej. Wykonanie inwestycji, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich przewidywany jest na 2021 rok. Szacowana wartość zadania to około 88 000,00zł. Przyznane dofinansowanie to 39 270,00 zł.