Zakończono drugi etap przebudowy drogi gminnej w Żylicach na odcinku od Ferm Drobiu Woźniak do końca miejscowości, wykonane w ramach zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II”.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 3 299 299,57 zł, a przyznane dofinansowanie wyniosło 1 977 585,00 zł. Na długości około 834 m została położona nowa asfaltowa nawierzchnia drogi, która została poszerzona do 6,5 m.Powstało także odwodnienie, chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej oraz dwie zatoki autobusowe. W celu poprawy bezpieczeństwa zostały wykonane trzy wyniesione przejścia dla pieszych, jedno wyniesione skrzyżowanie oraz oznakowania aktywne. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.